P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S


A Magyar Parazitológusok Társasága pénzügyi forrásai terhére pályázatot hirdet meg parazitológiai témájú előadással vagy poszterrel részt vevő szakembereknek, nemzetközi konferencián való részvétel támogatására.


A vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege 100.000 Ft, amely nemzetközi tudományos konferencia részvételi költségeinek (részvételi díj, útiköltség, szállásköltség stb.) fedezetéül használható fel.


Az MPT konferencia-támogatásra a Magyar Parazitológusok Társasága tagjai pályázhatnak, amennyiben a pályázat beadásakor már legalább 3 éves MPT tagsággal rendelkeznek, ill. a megelőző három évben nem részesültek az MPT konferencia-támogatásában. Beadási határidő minden évben március 31. A beadási határidőt követően a támogatandó személyéről az elnökség két héten belül dönt. Évente egy pályázat támogatható.


A pályázatokat az MPT főtitkárához (Csányiné Dr. Dóczi Ilona; doczi.ilona@med.u-szeged.hu) e-mailen kell benyújtani.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, születési időpontját;
  • rövid (max. 10 sor) szakmai önéletrajzát;
  • a pályázó munkahelyének megnevezését;
  • címét (postacímét, e-mail címét), telefonos elérhetőségét;
  • a nemzetközi rendezvény megnevezését, időpontját és helyét;
  • az igényelt támogatás összegét.


A döntésről a pályázó névre szóló értesítést kap. A pályázati kiírást, valamint a nyertes pályázó nevét és a támogatás összegét az MPT honlapján tesszük közzé. A támogatást elnyert pályázó a konferencia adatainak dokumentálásával (konferencia kiadvány-, absztrakt másolata) az MPT főtitkárának küldött írásbeli jelentésben számol be a konferenciát követő 30 napon belül (ami az MPT honlapjára is felkerül). A jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét a pályázónak 30 napon belül vissza kell fizetnie az MPT számlájára.
 

Budapest, 2019. február 26.