Kedves Látogató!

Visit Our Facebook Page

Facebook

A Magyar Parazitológusok Társasága 1964-ben a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt azzal a céllal alakult, hogy támogassa a parazitológia művelését, táplálja a szak-terület problémái iránti érdeklődést, segítse elő az ezekről való közös gondolkodást és vitát, segítse a parazitológiai képzést, terjessze az újabban elért eredményeket, és kap-csolatokat ápoljon hazai és nemzetközi szervezetekkel.

A fenti céloknak megfelelően feladatának tartja, hogy elemzéseket, állásfoglalásokat készítsen tudománypolitikai döntésekhez, kapcsolatokat teremtsen és tartson fenn más tudományos társaságokkal az interdiszciplináris feladatok (pl. zoonózisok leküzdése) eredményesebb megoldása érdekében. Társaságunk tudományos üléseket, szakmai továbbképzéseket szervez és támogatja a szakmai ismeretterjesztést szolgáló kiadványok létrehozását és terjesztését.

A Társaság fontos törekvése, hogy integrálja az állatorvosi, orvosi és zoológiai szakterületeken folyó parazitológiai tevékenységet, és elősegíti ezek arányos fejlődését.

History of the Hungarian Society of Parasitologists

In the 1960’s, parasitologists formed national societies throughout Europe. In 1963 the Hungarian Academy of Sciences promoted to establish the Hungarian Society of Parasitologists (HSP) with academician Sándor Kotlán as its first president. The goals of the Society are to support

Read more