Sréter Tamás: Orvosi parazitológia

https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/belgyogyaszat/orvosi-parazitologia/

ISBN: 9768 963 226 882 8

Medicina Kiadó, 2023

Az elmúlt évtizedekben magyar nyelvű, az orvosi parazitológiai teljes területét tárgyaló szakkönyv nem jelent meg hazánkban, pedig eközben számos új parazitát írtak le, és a parazitózisokkal kapcsolatos járványtani ismeretek is jelentősen bővültek. Az új szerológiai és molekuláris biológiai módszerek bevezetésével a kórjelzés is sokat változott. Ráadásul több új parazitaellenes készítmény került forgalomba, így a parazitózisok többségének gyógykezelése és a védekezési módszerek is módosultak. Emiatt hiánypótló munka a könyv.

A könyv összefoglalja a hazánkban előforduló parazitózisokkal kapcsolatos ismereteket, és részletes képet ad a világ más tájain honos parazitózisokról is, hiszen a magyar orvosok külföldön is munkát vállalhatnak, illetve az egyre erősödő klímaváltozás, a migráció és a turizmus miatt a hazai orvosok is egyre gyakrabban találkozhatnak nálunk nem honos parazitákkal is. A könyv a laboratóriumi diagnosztika mellett nagy hangsúlyt fektet a tünetek és a gyógykezelés, valamint a járványtan és a védekezés ismertetésére is, annak érdekében, hogy a laboratóriumi szakembereken kívül a klinikai gyakorlatban és a járványvédelemben dolgozók számára is jól használható legyen e tudásanyag.

A könyv bevezetése a parazitákkal kapcsolatos általános ismereteket tartalmazza. Ezt követi a parazitózisok részletes ismertetése, amely kitér az egysejtű, a métely, a galandféreg, a fonálféreg, a buzogányfejű féreg, az ízeltlábú és a féregatka fajok morfológiájára, fejlődésmenetére, előfordulására, járványtanára, az általuk okozott klinikai tünetekre, esetleges vektorszerepükre, a laboratóriumi kórjelzésre, a gyógykezelésre és a védekezésre is. Ezt a részt követi az orvosi parazitológiai diagnosztika ismertetése. A könyvet az orvosi parazitológia jövőjével kapcsolatos elemzés és irodalomajánló zárja.

Majoros Gábor: Helmintológiai kompendium

Oktatási segédlet és útmutató a féregfertőzöttségek diagnosztikájához.

ISBN: 9786155871016
Magyar Állatorvosi Kamara, 2018

 

A kézikönyv elsősorban a helmintológia megértését és tanulását segíti. A hangsúly a gyakorlati ismereteken van, amelyeket olyan elméleti alapokkal egészítettem ki, amelyek véleményem szerint fontosak a szakkifejezések, a férgek szaporodásának és az általuk okozott kórfolyamatoknak a megértéséhez. A paraziták kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatok esetében többféle, egyszerű módszert is említek a különféle paraziták vizsgálatára.


Merényi László: Magyarországi pleisztocén és recens malakológiai bibliográfia

Budapest, 2017

Az első magyar malakológiai bibliográfia 1983-ban a Budapesten megrendezett Unitas Malacologica kongresszus alkalmával jelent meg Merényi László szerkesztésében.
Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően május hó 2-án megjelent a „MAGYARORSZÁGI PLEISZTOCÉN ÉS RECENS MALAKOLÓGIAI BIBLIOGRÁFIA” második javított és bővített kiadása. A 252 oldalas kiadvány az 1800-as évektől napjainkig 966 szerzőnek 449 forrásból összegyűjtött 3339 közlését tartalmazza.
A két kiadás között eltelt 34 év alatt sok tapasztalat gyűlt össze ahhoz, hogy egy bibliográfia formai szerkesztése mennyire könnyíti meg annak használatát. A két kiadás között Magyarországon több malakológiai bibliográfiának nevezett hasznos irodalomjegyzék látott napvilágot. Az irodalomjegyzékek betekintést nyújtanak és tájékoztatást adnak az adott szakterületen történt új eseményekről és eredményekről valamilyen szempont vagy téma szerinti felsorolásban. Az érdeklődőknek ebből a listából kell kiválogatni a számukra éppen aktuális hasznos információt tartalmazó műveket.
A második bővített és javított kiadás követte az első kiadásban jól bevált szerkezetet: az összegyűjtött műveket az első szerző neve alapján állítottuk ABC szerinti sorrendbe (I. Rész). A többszerzős közleményeknél a sorrendet itt is az ABC határozza meg, nem a megjelenés évszáma. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez a rendezési elv a könnyű kezelhetőséget segíti elő. A Bibliográfia II. Része az írások témája szerinti gyűjtésben segít, a III. Rész tartalmazza a szerzők szerinti tájékozódást, akkor is használható, ha a keresett személy második vagy többedikként szerepel az adott közleményben. Végül a IV. Részben a rövidítve közölt források teljes címe található meg.
A kiadvány a hazai puhatestűek (kagylók és csigák) morfológiájával, elterjedésével, életmódjával, rendszertani elhelyezkedésével, élettanával, biokémiájával, ökológiájával, cönölógiájával és a közelmúltjával (paleontológiájával) foglalkozó szakemberek számára hasznos kézikönyv.


Molnár Kálmán, Baska Ferenc: Halbetegségek
ISBN: 9789638852281

Magyar Állatorvosi Kamara, 2017

Az utóbbi időszak számos új eredményt hozott a halegészségügy területén, így indokolttá vált a dr. Molnár Kálmán és dr. Szakolczai József szerzőpáros által írt, 1973-ban kiadott és 1980-ban kibővített Halbetegségek című könyvek, illetve az Állatorvostudományi Egyetem számára 1984-ben írt, majd 1992-ben frissített Halbetegségek c. jegyzetek kiváltása. Mivel hazánkban és a környező országokban a ponty a legfontosabb gazdasági hal, így új könyvünkben az ismertetett adatok többsége a ponty tenyésztésére, betegségeire vonatkozik, de az európai folyamatokból következő szakmai közeledés miatt nem tekinthetünk el attól, hogy a Magyarországon végzett állatorvosok alapvető ismeretekkel rendelkezzenek a pisztrángfélék, valamint a fellendülő akvarisztikai export-import miatt az akváriumi és díszhalak egyes betegségeiről. 2004. május 1-től a hazai állategészségügyi szakemberek halkórtani tudása meg kell, hogy feleljen a szigorúbb európai szabályoknak is. Az Európai Unióhoz (EU) való csatlakozás lényegesen befolyásolta a halászat és halgazdálkodás mindennapjait: az új szabályokat az EU előírásaihoz illesztik, a kezelések alkalmazásánál figyelembe veszik a közösségi környezetvédelmi előírásokat és a végtermék forgalmazásánál pedig az EU országokban elfogadott várakozási időket, valamint élelmezés-egészségügyi határértékeket.
Könyvünk elsősorban a Halbetegségek tantárgyat tanuló diákok számára íródott, mint segédanyag, azonban hasznos segítséget adhat a halbetegségek diagnosztizálásában érdekelt állatorvosoknak, a gyakorlati haltenyésztést végző halgazdáknak, valamint hallal foglalkozó zoológusoknak is.
A szerzők


Békési László Szabolcs: Méhbetegségek
ISBN: 9789630833643

Apiliteratura hungarica, 2012

Az utolsó magyar nyelvű méhbetegségekkel foglalkozó átfogó mű 27 éve jelent meg. A könyv ezt a hiányt igyekszik pótolni. Bevezető része egyszerű, közérthető stílusban tárgyalja a mézelő méh (Apis mellifera) anatómiáját, az egyes szervek működését és a méhészkedés alapfogalmait. A méhbetegségek kóroktanának, elterjedésének, diagnosztikájának és gyógykezelésének ismertetése mellett tárgyalja a legfontosabb méhkártevőket is. A méhészeket és a közvélémányt egyaránt foglalkoztató olyan kérdéseket is érint, mint a világméretű méhpusztulások, a mézszennyezés és mézhamisítás, a méh-genom, a GM-növények és a méhek. A könyv erőssége a sok szines ábra és szemléletes fotó. Méhészeknek, állatorvosoknak hiánypótló, de másoknak is ajánlható.


Kassai Tibor: Helmintológia – Az állatok és az ember féregélősködők okozta bántalmai

ISBN: 9789638852229

Magyar Állatorvosi Kamara, 2011

A könyv felöleli és szigorú rendszerezésbe állítva tárgyalja a helmintológia szinte teljes ismeretanyagát, és nélkülözhetetlen forrásműként szolgál az e témában érintett humán- és állatorvosoknak; különösen az epidemiológusoknak, higiénikusoknak, belgyógyászoknak, klinikai laboratóriumi szakembereknek, biológusoknak, környezetvédelmi és gyógyszerfejlesztési tevékenységet végzőknek. A kutatóknak éppúgy, mint a környezet- és népegészségügyben döntést hozóknak. Szakmai alapozást nyújt az orvostan- és az állatorvostan-hallgatóknak; a téma elméleti és gyakorlati vonatkozásaival foglalkozó szakemberek kézikönyvként használhatják.


Egri Borisz (szerk.): Az állategészség-védelem alapjai (Második, bővített kiadás)
ISBN: 9789632867304

Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó, 2017

A könyv az állategészség-védelemmel összefüggő ismereteket tartalmazza állattenyésztők, élelmiszer- és mezőgazdasági mérnökök számára. Az általános kórtani folyamatok ismertetése mellett az egyes háziállat fajokban leggyakrabban előforduló fertőző és parazitás betegségeket is bemutatja állatfajonként csoportosítva. Említetteken kívűl foglalkozik a nem fertőző eredetű kórképekkel és a különböző eredetű mérgezésekkel is. A könyv záró fejezetei az állat- és takarmányforgalmazással kapcsolatos szerződéseket és állat-egészségügyi igazgatás alapjait taglalják.


Kassai Tibor: Kotlán Sándor élete és munkássága
ISBN: 9789639270244

Sik Kiadó Kft., 2007

„Százhúsz évvel ezelőtt, 1887-július 14-én született, és már negyven éve nincs köztünk Kotlán Sándor, a modern magyar parazitológiai tudomány alapjainak megteremtője. Alapjában zárkózott ember volt. Bár közel tizenöt évig munkatársa voltam, mégsem állíthatom magabiztosan, hogy alaposan megismertem őt. Amit azonban az emlékezetem megőrzött Kotlán Sándorról, kedves tanáromról és aspiránsvezető mesteremről, a magyar állatorvos-tudomány kiemelkedő személyiségéről, olyan üzenet a múltból, amely méltó arra, hogy továbbadjam az utókornak.”


Bicsérdy Gyula, Egri Borisz, Sugár László, Sztojkov Vladov: Vad-betegségek
ISBN: 9789632863801

Mezőgazda Kiadó, 2007

A munka szerzői a vadászható állatok (fácán, fogoly, tőkés réce mezei és üregi nyúl, a szarvas az őz, a vaddisznó és a róka) vírusok, baktériumok, gombák és paraziták által okozott megbetegedéseit, valamint a leggyakoribb nem fertőző kórképeket és mérgezéseket részletezik.Ismertetik a kórokozókat, a betegségek tüneteit valamint a gyógykezelés és megelőzés lehetőségeit is. Bemutatják a vadhús vizsgálatának lépéseit az aktuális rendeletek tükrében. A gazdag kép- és ábraanyaggal illusztrált munka vad-betegségek iránt érdeklődő egyetemi hallgatóknak, állatorvosoknak, és vadgazdálkodóknak egyaránt ajánlott.


Rózsa Lajos: Élősködés – Az állati és emberi fejlődés motorja
ISBN: 9632429532

Medicina Könyvkiadó Rt., 2005

Vírusok, baktériumok, egysejtűek és állati paraziták e könyv főszereplői. A szerző elsőként a legfontosabb alapfogalmakat ismerteti, ezután áttekinti a kórokozók és élősködők rendszertani változatosságát. Ismerteti a legfontosabb csoportokat, és példaként említ egy-egy jellegzetes vagy nevezetes fajt. A következő, terjedelmes részben tárgyalja az evolúcióbiológia és az ökológia azon módszereit, gondolatait és hipotéziseit, amelyek a gazda-parazita viszonnyal kapcsolatosak. A könyvet elsősorban biológia szakos, orvos-, állatorvostan-hallgatóknak ajánljuk.


Molnár Kálmán: Halbetegségek
ISBN: 9632068629

Magyar Országos Horgász Szövetség, 2003

„A horgászat hobbi, de ugyanakkor a természet és a hal szeretete. A hobbijuknak élő embercsoportok között a horgászok különleges helyet foglalnak el. A legegyszerűbb horgász is igyekszik a hal életéről, viselkedéséről, biológiai tulajdonságairól a legtöbbet megtudni, s nem kerülik el figyelmét az esetleges betegségek sem. Nyitott szemmel járó horgászaink számos betegséget felismernek, azonosítanak, néhánynak a meghatározása azonban szakember segítségét igényli. Reméljük, könyvünk segítséget ad ahhoz, hogy a külsőleg is jellemző tünetekben megnyilvánuló halbetegségek közül horgásztársaink minél többet felismerjenek, elkülönítsék az emberi fogyasztásra alkalmas halegyedeket a beteg vagy a fogyaszthatóságot ugyan nem befolyásoló, de degusztáló hatású parazitákkal fertőzött egyedektől. (…) Annak, hogy könyvünkben a halbetegségekről egy átlag horgász részére szükséges tudásnál jóval bőségesebb ismereteket próbálunk közreadni, az oka az, hogy ma már számos olyan horgász akad, aki szeretne többet tudni a halakról és azok betegségeiről. Ugyancsak jelentős ma már azon halgazdálkodással foglalkozó horgászvezetők, tógazdák és szakemberek száma is, akik horgászérdekeket képviselve foglalkoznak a vizek hasznosításával, haltenyésztéssel, abból a célból, hogy a hasznosításukba tartozó természetes vizek utánpótlását biztosítsák. Ehhez a tevékenységhez elengedhetetlen az alapvető és korszerű halegészségügyi ismeretek elsajátítása.”