A Magyar Parazitológusok Társasága 2023. szeptember 15-én elnökségi ülést tartott.

 1. napirendi pont: Bozó Csaba beszámolója a társaság pénzügyi helyzetéről  
 2. napirendi pont: Farkas Róbert felvezetője az idei tisztújító közgyűlés előkészítéséről
 3. napirendi pont: Egyebek

A Magyar Parazitológusok Társasága 2023. március 1-én elnökségi ülést tartott.

 1. napirendi pont: Taglétszám, tagdíjfizetés, MTA felé beadott pályázat
 2. napirendi pont: A honlappal, Facebookkal és elnökségi tájékoztatóval kapcsolatos feladatok
 3. napirendi pont: A májusban tartandó közgyűlés
 4. napirendi pont: Az idei tisztújító közgyűlés előkészítése (emlékérem, alapszabály és választási szabályzat)
 5. napirendi pont: Kotlán-díj meghirdetése
 6. napirendi pont: Egyebek

A Magyar Parazitológusok Társasága 2022. október 5-én elnökségi ülést tartott.

 1. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló (tagdíjfizetés, MTA és támogatói szerződések)
 2. napirendi pont: Rózsa Lajos tagtársunktól érkezett kérés megbeszélése
 3. napirendi pont: A 2022. őszére tervezett tudományos ülés előkészítése
 4. napirendi pont: Egyebek

A Magyar Parazitológusok Társasága 2022. április 29-én elnökségi ülést tartott.

 1. napirendi pont: A legutóbbi ülés óta történtek
 2. napirendi pont: Az alap- és a választási szabályzat módosítása
 3. napirendi pont: Az idei közgyűlés programjának megbeszélése
 4. napirendi pont: Egyebek

A Magyar Parazitológusok Társasága 2022. február 23-án elnökségi ülést tartott.

Napirendi pontok:

 1. napirendi pont: A legutóbbi ülés óta történtek
 2. napirendi pont: Az idei közgyűlés előkészítése
 3. napirendi pont: 2022-re tervezett tudományos rendezvény
 4. napirendi pont: Honlappal, Facebookkal és az elnökségi tájékoztatóval kapcsolatos döntések
 5. Napirendi pont: Egyebek

A Magyar Parazitológusok Társasága 2021. december 3-án elnökségi ülést tartott.

Napirendi pontok:

 1. napirendi pont: Beszámoló a legutóbbi ülés óta történtekről (Farkas Róbert)
 2. napirendi pont: A társaság taglétszáma és pénzügyi helyzete (Bozó Csaba)
 3. napirendi pont: Az on-line kérdőíves felmérés eredményei (Solymosi Norbert)
 4. napirendi pont: Az elnökség és a társaság előtt álló feladatok megvitatása
 5. napirendi pont: Egyebek

Magyar Parazitológusok Társasága 2021. szeptember 1-én elnökségi ülést tartott.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a társaság eddig tevékenységről
 2. A társaság működésével kapcsolatos aktuális feladatok megvitatása
 3. Egyebek