Alapítólevél

A magyar állatorvosi, orvosi és természettudományos parazitológia fejlődésének serkentése, és a szakmai utánpótlás biztosítása céljából a Magyar Parazitológusok Társasága (MPT) megalapítja a Kotlán-díjat.

Az MPT kétévente szándékozik megtartani a Kotlán Sándor Előadóülést. Az ülésre meghívja azokat a magyar, vagy Magyarországon tanuló külföldi főiskolai és egyetemi hallgatókat, illetve friss diplomásokat, akik a megelőző két év során parazitológiával kapcsolatos területen tudományos diákköri (TDK) dolgozatot, vagy egyetemi, főiskolai szakdolgozatot készítettek (a doktori képzésre már felvett diplomások kivételével).

Az előadóülésen az állatokban és emberekben élősködő protiszták (egyszerű eukarióták) és állatok kapcsán tartható előadás. Az ülésen a hagyományos parazitológiai témakörök mellett az MPT üdvözli a más tudományterületek szemléletének és metodikáinak megjelenését, így pl. az epidemiológiai, immunológiai, biomatematikai, genetikai, etológiai, evolúciós vagy tudománytörténeti tanulmányokat. Az előadók legkésőbb az ülés előtt egy hónappal jelentkezhetnek az MPT elnökségéhez címzett rövid levélben, melyhez csatolniuk kell a TDK illetve szakdolgozatuk egy példányát.

Az előadások nyelve lehet magyar vagy angol. Az egyes előadások után a zsűri kérdéseket tesz fel az előadónak, majd a hallgatóság is lehetőséget kap további kérdések és hozzászólások tételére. Az ülés végén az MPT elnöksége által felkért háromfős zsűri dönt a díjazottak személyéről. Az elnökség a zsűrit lehetőleg egy állatorvosi, egy orvosi, és egy természettudományos érdeklődésű szakemberből állítja össze. A zsűri egy 1. helyezést, egy 2. helyezést és egy 3. helyezést adományozhat, de nem köteles minden díjat kiosztani, ha úgy ítéli meg, hogy arra érdemes dolgozatok nem érkeztek. Munkája során a zsűri az előadások tudományos értékét bírálja el, elsősorban abból a szempontból, hogy az alkalmas-e rangos nemzetközi tudományos konferencián való bemutatásra, illetve jelentős nemzetközi szakfolyóiratban való publikálásra. A második értékelési szempont az előadó munkájának önálló jellege. A zsűrinek jogában áll egy jelentősebb tudományos értékű előadást hátrább sorolni, ha úgy ítéli meg, hogy abban az előadó szerepe nem meghatározó. A zsűri az előadóülés után eredményhirdetést tart, megindokolja döntését, oklevelet ad át a díjazottaknak, majd köszönetet mond valamennyi előadónak.

A Kotlán-díj 1. helyezettjének az MPT bruttó 75.000 Ft pénzjutalmat nyújt át, továbbá meghívja a Társaság következő két évben megtartott valamennyi elnökségi ülésére, ahol tanácskozási jogot biztosít a számára. A Társaság elnöksége hivatalos ajánlólevelet biztosít a díjazottnak, amelyben támogatja a doktori (PhD) képzésre való felvételét.

A Kotlán-díj 2. helyezettjének az MPT bruttó 50.000 Ft pénzjutalmat nyújt át, és a Társaság elnöksége hivatalos ajánlólevelet biztosít a díjazottnak, amelyben támogatja a doktori (PhD) képzésre való felvételét.

A Kotlán-díj 3. helyezettjének az MPT bruttó 25.000 Ft pénzjutalmat nyújt át.

Dr. Farkas Róbert, az MPT elnöke
Dr. Szénási Zsuzsanna, az MPT titkára
Dr. Kassai Tibor, az MPT tiszteletbeli elnöke