P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

A Magyar Parazitológusok Társasága pénzügyi forrásai terhére pályázatot hirdet meg parazitológiai témájú előadással vagy poszterrel részt vevő szakembereknek, nemzetközi konferencián való részvétel támogatására.

A vissza nem térítendő támogatás legmagasabb összege 100.000 Ft, amely nemzetközi tudományos konferencia részvételi költségeinek (részvételi díj, útiköltség, szállásköltség stb.) fedezetéül használható fel.

Az MPT konferencia-támogatásra a Magyar Parazitológusok Társasága tagjai pályázhatnak, amennyiben a pályázat beadásakor már legalább 3 éves MPT tagsággal rendelkeznek, ill. a megelőző három évben nem részesültek az MPT konferencia-támogatásában. Beadási határidő minden évben március 31. A beadási határidőt követően a támogatandó személyéről az elnökség két héten belül dönt. Évente egy pályázat támogatható.

A pályázatokat az MPT főtitkárához (Bozó Csaba; mpt.parazitak@parazitak.hu) e-mailen kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a pályázó nevét, születési időpontját;
rövid (max. 10 sor) szakmai önéletrajzát;
a pályázó munkahelyének megnevezését;
címét (postacímét, e-mail címét), telefonos elérhetőségét;
a nemzetközi rendezvény megnevezését, időpontját és helyét;
az igényelt támogatás összegét
.

A döntésről a pályázó névre szóló értesítést kap. A pályázati kiírást, valamint a nyertes pályázó nevét és a támogatás összegét az MPT honlapján tesszük közzé. A támogatást elnyert pályázó a konferencia adatainak dokumentálásával (konferencia kiadvány-, absztrakt másolata) az MPT főtitkárának küldött írásbeli jelentésben számol be a konferenciát követő 30 napon belül. A jogosulatlanul igénybevett támogatás összegét a pályázónak 30 napon belül vissza kell fizetnie az MPT számlájára.

Budapest, 2017. május 8.