Közgyűlés 2023. december 1.

Meghívó

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2024/01/MEGHIVO-MPT-kozgyules-2023.-december-1..pdf

Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor előadóterme

Napirendi pontok

Megnyitó
Fok Éva: Társállatok Parazitáival foglalkozó Tudományos Tanácsadó Egyesület
története, eredményei és helyzete
A társaság emlékérmének ünnepélyes átadása
Elnöki beszámoló a lezáruló 3 éves időszakról
Főtitkári beszámoló a lezáruló 3 éves időszakról.
A számvizsgáló bizottság beszámolója
A beszámolók megvitatása és elfogadása
Szünet vendéglátással
Az új elnökség és számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása

Beszámolók

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2024/01/Elnoki-beszamolo-20231201..pdf

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2024/01/Fotitkari-beszamolo-2020-2023.pdf

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2024/01/SzamvizsgaloBizotssag_beszamolo.pdf

Közgyűlés jegyzőkönyve

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2024/01/Jegyzokonyv-MPT-2023.pdf

Közgyűlés 2023. május 23.

Meghívó

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2023/05/MEGHIVO-MPT-Kozgyules-2023-majus-23.pdf

Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem, Kotlán Sándor előadóterem (1078 Budapest, István u. 2. A-épület 1. emelet).

Napirendi pontok:

 1. Farkas Róbert: Beszámoló a tavalyi közgyűlés óta történtekről
 2. Békési László: A Számvizsgáló bizottság beszámolója
 3. A társaság 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
 4. A módosított alapszabály és választási szabályzat elfogadása
 5. A Számvizsgáló bizottság szabályzatának elfogadása
 6. Egyebek

Jegyzőkönyv és beszámoló:

Közgyűlés jegyzőkönyve:

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2023/05/MPT-jegyzokonyv20230523.pdf

Számvizsgáló bizottság beszámolója:

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2023/05/Szamvizsg_Bizottsag_Beszamolo.pdf

Közgyűlés 2022. május 23.

Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem Kemény Armand előadóterem

Napirendi pontok:

 1.  Farkas Róbert: Beszámoló a tavalyi közgyűlés óta történtekről
 2. Békési László: A Számvizsgáló Bizottság beszámolója
 3. A társaság 2021. évi beszámolójának elfogadása
 4. Egyebek

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2022/06/Kozgyules_220523_-alairt_-jegyzokonyve.pdf


Közgyűlés 2021. június 25.

Helyszín: Állatorvostudományi Egyetem, Kotlán Sándor előadóterem (1078 Budapest, István u. 2. A-épület 1. emelet).

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a társaság eddig tevékenységről
 2. A társaság működésével kapcsolatos feladatok megvitatása
 3. A 2020. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
 4. Egyebek

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2021/08/Jegyzőkönyv-MPT-20210625_Közgyűlés.pdf


Tisztújító közgyűlés 2017. március 28.

A Magyar Parazitológusok Társasága 2020. október 30-án, pénteken 10.00 órai kezdettel közgyűlést tartott.
Helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor előadóterme (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.).
Napirendi pontok:

Elnöki, a főtitkári és a Számvizsgáló Bizottsági beszámoló a lezáruló 3 éves időszakról. A beszámolók megvitatása és elfogadása.Az MPT működési feltételeinek áttekintése. Az Alapszabály és a Választási szabályzat egyes pontjainak módosítása.Tisztújítás a frissen módosított Alapszabály és Választási szabályzat és a Jelölő Bizottság által korábban előkészített szavazólap alapján.

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2020/10/Elnöki-jelentés-2017-2020.pdf

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2020/10/Főtitkári-beszámoló-2019.pdf

https://parazitak.hu/wp-content/uploads/2020/10/Számvizsgáló_bizottság_beszámoló_2019.pdf


Közgyűlés 2019. február 25.

A Magyar Parazitológusok Társasága 2019. február 25-én, hétfőn 14.00 órai
kezdettel tartotta éves közgyűlését. A közgyűlés helyszíne a Magyar Természettudományi Múzeum, Semsey Andor előadóterme volt (1083 Budapest, Ludovika tér 2-6.).

Elnöki beszámoló
Főtitkári beszámoló
Számvizsgáló Bizottság beszámolója
Közgyűlés jegyzőkönyve


Közgyűlés 2018. február 20.

A Magyar Parazitológusok Társasága 2018. február 20-án, 14 órai kezdettel tudományos előadásokkal egybekötött közgyűlést tartott. Az ülés helyszíne a Magyar Természettudományi Múzeum Semsey Andor előadóterme volt.

Meghívó
Elnöki beszámoló
Titkári beszámoló
Számvizsgáló Bizottság beszámolója
Közgyűlés jegyzőkönyv


Tisztújító közgyűlés 2017. március 28.

Meghívó
Elnöki beszámoló
Titkári beszámoló
Számvizsgáló bizottság beszámoló
Közgyűlés jegyzőkönyv


Rendkívüli közgyűlés 2016. január 27.

Az ülés helyszíne: Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István u 2.
A-épület 1. emeleti előadó

Meghívó


Közgyűlés 2014. november 28.

Jegyzőkönyv a közgyűlésről

Az MPT elnökének beszámolója az elnökség 2012-2014 közötti időszakban végzett tevékenységéről

Az MPT főtitkárának beszámolója az MPT 2012-2014 közötti időszakban végzett tevékenységéről


Tudományos ülés és közgyűlés 2008. november 28.

Solymosi Norbert: Hol, mi, mikor? Vektorokkal terjedő kórokozók elterjedtségének predikciója környezeti tényezők alapján

Bakonyi Tamás: Igazi szúnyogok terjesztette fontosabb vírusok hazánkban

Elnöki beszámoló

Főtitkári beszámoló